Link til FacebookLink til InstagramLink til TwitterLink til Youtube

Idé og innvirkning

Vi er overbevist om at en ubetinget grunninntekt (UBI) er en stor innflytelse for en bedre verden. Den fremmer individets frie utvikling og garanterer selvstendige beslutninger, fri for tvang.

Les kort hvordan en ubetinget grunninntekt (UBI) kan forstås og hvordan den fungerer.

Hva er grunninntekt?
Hvorfor trenger vi det?
Hvordan finansiere det