Link til FacebookLink til InstagramLink til TwitterLink til Youtube

Avtrykk

UBI4ALL er juridisk representert av enheten:
EBI Politische Teilhabe i Europa gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Main Street 24
D-17291 Uckerfelde
Tyskland

Kontakt: info [at] ubi4all.eu 

Registrerings-ID i foreningsregisteret (Tyskland): 
HRB 13163 NP

Autoriserte representanter:

Helwig Fenner (administrerende direktør)
Sandra Vahle (daglig leder) 

Enheten er en offisielt godkjent non-profit organisasjon i henhold til § 52 Abgabenordnung (tysk lov).

Ansvarlig for innholdet på nettsiden etter § 55 Abs. 2 RStV:

Sandra Vahle (daglig leder)
EBI Politische Teilhabe i Europa gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Niederhofer Kohlenweg 30
44267 Dortmund

Ansvarsfraskrivelse

1. Ansvarsbegrensning

Innholdet på denne nettsiden er laget med størst mulig omhu. Leverandøren påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten og oppdateringen av innholdet som tilbys. Bruken av innholdet på nettstedet er på brukerens eget ansvar.

Bidrag identifisert med navn reflekterer oppfatningen til den respektive forfatteren og ikke alltid leverandørens mening. Bare bruken av leverandørens nettside utgjør ikke noe kontraktsforhold mellom brukeren og leverandøren.

2. Eksterne lenker

Denne nettsiden inneholder lenker til tredjeparts nettsteder ("eksterne lenker"). Disse nettstedene er underlagt de respektive operatørenes ansvar. Da de eksterne lenkene først ble opprettet, sjekket leverandøren det eksterne innholdet for eventuelle lovbrudd. På det tidspunktet var det ingen lovbrudd. Tilbyderen har ingen innflytelse på nåværende og fremtidig utforming og innhold på de lenkede sidene. Inkludering av eksterne lenker innebærer ikke at leverandøren tar innholdet bak referansen eller lenken som sitt eget. Det er ikke rimelig at leverandøren kontinuerlig overvåker de eksterne lenkene uten konkrete indikasjoner på lovbrudd. Slike eksterne lenker vil imidlertid bli slettet umiddelbart dersom lovbrudd blir kjent.

3. Opphavsrett og naborettigheter

Innholdet publisert på denne nettsiden er underlagt tysk lov om opphavsrett og naborettigheter ("Urheber- und Leistungsschutzrecht"). Enhver bruk som ikke er tillatt i henhold til tysk lov om opphavsrett og nærliggende rettigheter, krever skriftlig forhåndssamtykke fra leverandøren eller den respektive rettighetshaveren. Dette gjelder særlig kopiering, redigering, oversettelse, lagring, bearbeiding eller reproduksjon av innhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Tredjeparts innhold og rettigheter er merket som sådan. Uautorisert reproduksjon eller overføring av enkeltinnhold eller komplette sider er ikke tillatt og er straffbart ved lov. Kun produksjon av kopier og nedlastinger for personlig, privat og ikke-kommersiell bruk er tillatt. Visning av denne nettsiden i eksterne rammer er kun tillatt med skriftlig tillatelse.

4. Ingen advarsel uten forutgående kontakt!

Hvis innholdet eller presentasjonen av denne eller relaterte sider til forfatteren bryter rettighetene til tredjeparter eller lovbestemmelser, ber forfatteren om å bli varslet om dette uten kostnadsvarsel. Det er garantert at tekstinnholdet eller andre passasjer med rett innvendinger vil bli fjernet umiddelbart og uten forsinkelser, slik at det er unødvendig med inngripen fra en juridisk rådgiver fra din side.

Skulle du likevel, i strid med denne bestemmelsen, instruere advokatfullmektig uten forutgående kontakt, vil kostnadene som påløper derved bli avvist i sin helhet, og om nødvendig vil retten til motkrav på grunnlag av brudd på de nevnte bestemmelsene bli forbeholdt. Vi viser i så måte til: § 8 stk. 4 UWG samt til § 226 BGB (tysk sivillovbok) for alle tvister!

Dersom det er mistanke om misbruk av advarselen i henhold til konkurranselovgivningen, vil også Handels- og industrikammeret (IHK) bli varslet umiddelbart, og fakta i saken vil bli offentliggjort med mistenkelige fakta og navnene på de involverte partene.