Link til FacebookLink til InstagramLink til TwitterLink til Youtube

Vilkår og betingelser

Vennligst les på engelsk. Vi er ikke ansvarlige for oversettelsesfeil i de automatiske oversettelsene.

Generelle vilkår for bruk, deltakelse og forretningsbetingelser for "UBI4ALL", Leverandør: EBI Politische Teilhabe i Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (heretter også referert til som "EBI gUG"), Tyskland.

A. Generell informasjon

B. Vilkår for bruk for onlinetjenesten www.ubi4all.eu til EBI gUG

C. Vilkår for støttespillere

D. Vilkår for deltakelse i utlodninger om ubetinget grunninntekt

E. Sluttbestemmelser

A. Generell informasjon

1. Leverandør og omfang av bruksvilkårene

1.1 Leverandør av netttjenesten "www.ubi4all.eu" (heretter også kalt "tjenesten") og derfor kontraktspartner for brukeren av tjenesten (heretter også kalt "bruker") er EBI Politische Teilhabe i Europa gemeinnützige Unternehmergesellschaft (heretter også referert til som "EBI gUG").

1.2 Følgende bestemmelser inneholder vilkår og oppførselsregler for bruk av tjenesten, støtten samt deltakelse i utlodninger og er bindende for alle rettslige transaksjoner og handlinger tilsvarende rettslige transaksjoner som utføres mellom EBI gUG og brukeren . Videre regulerer vilkårene forholdet mellom brukerne seg imellom når det gjelder interaksjon og kommunikasjon i og via tjenesten.2. Supplerende betingelser

Disse vilkårene og betingelsene er supplert med vilkår og betingelser for individuelle premietrekninger som publisert på www.ubi4all.eu.

3. Legitimert språk

Den elektroniske tjenesten til EBI gUG er publisert på engelsk. Den gir også oversettelse til andre språk ved automatisk oversettelse av GTranslate Inc. Av juridiske hensyn er kun originalteksten på engelsk lovlig. EBI gUG tar ikke ansvar for innhold oversatt av GTranslate Inc.

B. Vilkår for bruk av nettjenesten ubi4all.eu

1. Bruken av tjenesten

1.1 Bruken av tjenesten ("surfing") er generelt tillatt for alle mennesker. Aktiv bruk inkluderer spesielt registrering for utlodning av ubetinget grunninntekt, som på tidspunktet for utlodningen kun er tillatt for personer som er 16 år eller eldre og som er bosatt i et europeisk land.

2. Avvikling av prosjekter/forbudte prosjekter

2.1 Brukeren er forpliktet overfor EBI gUG til ikke å legge ut innhold som er av ulovlig karakter eller ulovlig innhold eller - uansett grunn - som ikke kan utføres eller annonseres i Tyskland eller kun under visse betingelser. På denne bakgrunn er spesielt prosjekter som og/eller deres innhold faller inn i følgende kategorier, ikke tillatt:

 • propagandamidler i henhold til tysk lov og prosjekter som inneholder eller refererer til kjennetegn ved grunnlovsstridige organisasjoner;
 • prosjekter hvis innhold og/eller mål er rettet mot den frie demokratiske orden eller ideen om internasjonal forståelse;
 • prosjekter hvis innhold diskriminerer mennesker på grunnlag av deres opprinnelse, utseende, evner, seksuell legning, kjønn, sosial bakgrunn eller alder;
 • prosjekter som skildrer eller refererer til grusomme voldshandlinger mot mennesker eller dyr på en måte som glorifiserer eller bagatelliserer slike voldshandlinger eller som skildrer handlingens grusomme eller umenneskelige natur på en måte som krenker menneskeverdet;
 • operasjoner som glorifiserer krig;
 • prosjekter som, eller hvis innhold krenker menneskeverdet, særlig ved å avbilde eller beskrive mennesker som er eller var døende eller som er eller ble utsatt for alvorlig fysisk eller psykisk lidelse, hvorved en faktisk hendelse skildres uten at det foreligger en legitim interesse for denne formen for skildring eller rapportering; samtykke er irrelevant;
 • prosjekter som bryter med eller forventes å bryte våpenloven;
 • prosjekter som skildrer eller beskriver barn eller unge i unaturlige kjønnsfremhevede stillinger, som er pornografiske, spesielt hvis de involverer vold, seksuelle overgrep mot barn eller unge eller seksuelle handlinger fra mennesker med dyr, samt innhold som for andre grunner bryter regelverket for beskyttelse av unge mennesker; dette gjelder også for prosjekter som til og med refererer til eller antyder slikt innhold og/eller mål;
 • prosjekter som promoterer spill som krever statlig tillatelse eller som involverer eller annonserer kjedebrev, pyramidespill, veddemål eller relaterte saker;
 • prosjekter som er fornærmende, ærekrenkende eller på annen måte støtende og/eller viser rasistiske, antisemittiske, antiislamske tendenser;
 • Prosjekter som krenker retten til beskyttelse av privatliv og intimsfære samt retten til eget bilde og/eller truer eller på annen måte legger eller vil legge press på andre på noen måte vil bli gjennomført;

Bruker plikter, med hensyn til dette punkt 2.1, å undersøke de prosjekter han har til hensikt å stoppe.

3. Regler for annet brukerinnhold / brukerbilder

3.1 Bestemmelsene i punkt 2.1 gjelder i sin helhet for alt innhold som brukeren legger på tjenesten, det vil si særlig tekster og bilder.

3.2 Brukeren må være spesielt oppmerksom på opphavsrett og tilhørende opphavsrettsposisjoner til tredjeparter dersom han ikke selv er forfatteren av det aktuelle innholdet.

4. Rettigheter til bruk av innhold

4.1 Brukeren som plasserer innhold i tjenesten gir EBI gUG overførbare enkle, romlige og tidsmessig ubegrensede bruksrettigheter til innholdet i den grad det er nødvendig for driften av tjenesten.

4.2 På denne bakgrunn gir brukeren spesielt EBI gUG rett til å gjøre det relevante innholdet teknisk tilgjengelig for tjenesten for gjenfinning og til å foreta nødvendige reproduksjoner (lagring på servere etc.). Videre gir brukeren EBI gUG rett til å redigere innholdet for å kunne presentere det bedre på nettsiden. Videre har EBI gUG rett til å gjøre innholdet offentlig tilgjengelig innenfor rammen av tjenesten, til å sende og på annen måte offentlig reprodusere innholdet, hvorved dette også særlig omfatter å gjøre innholdet tilgjengelig eller sende ved å overføre innholdet til faste eller mobile terminaler av andre brukere innenfor rammen av automatiserte abonnementstjenester (push-tjenester) eller gjenfinningstjenester (pulltjenester) (f.eks. via podcasting, RSS-feed, Atom-feed, XML-grensesnitt eller andre teknologier). Retten til kringkasting forstås å omfatte særlig retten til å gjengi innhold i tjenesten ved kontinuerlig overføring av dataene (strømming), herunder muligheten for å tilrettelegge strømmen på en slik måte at datakringkastingen kan lagres av mottaker.

5. Kommersiell bruk / annen upassende oppførsel

5.1 Tjenesten er kun beregnet for privat bruk. Bruk til kommersielle og/eller forretningsformål er ikke tillatt. Dette gjelder særlig tilbud av varer eller tjenester av enhver art mot betaling eller invitasjon til å gi et tilsvarende tilbud, og navn på verdiøkende tjenestenumre (spesielt 0900-numre) eller verdiøkende SMS-numre (Premium SMS) innenfor tjenestens omfang. Dette forbudet gjelder på samme måte i forholdet mellom brukere, forutsatt at den aktuelle kommunikasjonen skjer ved bruk av Tjenesten og dens funksjoner, samt for annonsering av produkter og tjenester som tilbys av tredjeparter mot betaling.

5.2 Videre kan brukeren ikke bruke noen automatiske eller manuelle prosedyrer for å lese, lagre, behandle, endre, videresende eller på annen måte misbruke data fra tjenesten. Ingen e-poster kan avskjæres.

5.3 Brukeren kan ikke introdusere virus, trojanere og tilsvarende skript og programmer eller lignende ondsinnet kode i Tjenesten. Det er også forbudt å sende spam-e-post.

5.4 Spesielt er publisering, sending eller annen overføring av personopplysninger fra andre brukere eller tredjeparter også forbudt.

6. Nyhetsbrev / Annonsering

På eksplisitt forespørsel sender EBI gUG brukeren et e-postnyhetsbrev til sin e-postadresse med passende mellomrom, som inneholder redaksjonell informasjon fra og om tilbudet av EBI gUG (f.eks. at ny grunninntekt trekkes ved loddtrekning). Videre forbeholder EBI gUG seg retten til å informere brukeren på e-post om egne produkter og tilbud fra tredjeparter. Brukeren har mulighet til å melde seg av nyhetsbrevet når som helst, for eksempel ved å velge tilsvarende funksjon i selve nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til info@ubi4all.eu.

7. Garanti og ansvar for brukeren/utgivelsen med hensyn til ulovlig innhold

7.1 Brukeren garanterer overfor EBI gUG at han/hun er berettiget og i stand til å overføre rettighetene i den utstrekning som er bestemt av punkt 6. Brukeren garanterer videre overfor EBI gUG at han/hun ikke vil plassere noe innhold i tjenesten hvis emne sak eller innhold bryter klausul 4, 5 og 7.

7.2 Brukeren er alene ansvarlig for alt innhold som legges ut av ham/henne, samt for at det finnes juridiske posisjoner som kreves for dette. EBI gUG sjekker ikke innholdet som er lagt ut av brukeren.

Eventuelle ytterligere erstatningskrav fra EBI gUG forblir upåvirket.

8. Ansvar til EBI gUG

EBI gUG er i utgangspunktet ansvarlig i henhold til lovbestemmelsene. Det gjelder imidlertid to begrensninger: Dersom skader på brukeren skyldes tap av data, er EBI gUG ikke ansvarlig for dette i den grad skadene ville vært unngått ved regelmessig og fullstendig sikkerhetskopiering av alle relevante data fra brukeren. Ved kun lettere uaktsomme handlinger eller unnlatelser er EBI gUGs ansvar også utelukket for kontraktutypiske eller uforutsigbare skader, såfremt skaden ikke rammer liv, kropp eller helse.

9. Stedfortredende agenter

EBI gUG forbeholder seg retten til å bruke tredjeparter for å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser.

10. Brudd på vilkårene for bruk

EBI gUG forbeholder seg retten til å slette innhold som ikke er tillatt i henhold til disse bruksvilkårene, samt å advare brukere etter brudd på disse bruksvilkårene for å oppmuntre brukere til å overholde sine forpliktelser. Advarsler og suspensjoner kommuniseres til brukeren i tekstform. I tillegg kan en ekstraordinær oppsigelse av brukerforholdet bli erklært.

11. Heving av brukeravtalen

11.1 Brukerforholdet kan sies opp av brukeren når som helst, av EBI gUG med en oppsigelsesfrist på to uker. Begge parter forbeholder seg retten til å si opp kontrakten uten varsel av gode grunner. Hver oppsigelse krever tekstskjema, dvs. minst én e-post.

11.2 Etter oppsigelse av kontrakten vil alle brukerdata bli slettet, med mindre lagring er nødvendig av juridiske årsaker. En reaktivering er derfor ikke mulig.

11.3 Hvis EBI gUG erklærer ekstraordinær oppsigelse til brukeren, kan brukeren ikke registrere seg på nytt for tjenesten uten samtykke fra EBI gUG.

C. Vilkår for støttespillere

1. prinsipper

1.1 EBI gUG formidler donasjoner av støttespillere til mottakere av grunninntekt (begunstigede) og samler inn donasjoner for å realisere sine organisatoriske formål.

1.2 Alle innbetalinger fra støttespillerne (engangsbetalinger, løpende innbetalinger) til "potten for grunninntekt" administreres av EBI gUG i trust og brukes på vegne av giverne utelukkende til utbetaling av ubetinget grunninntekt til mottakerne.

1.3 Donasjoner brukes av EBI gUG utelukkende for å realisere formålet.

2. Bestemmelse om bruk av betalinger til supporterne

2.1 Supportere kan bestemme om deres engangs- eller løpende utbetalinger skal gis som donasjon til formålet med EBI gUG eller som gave til grunninntektspotten, eller hvordan en utbetaling skal fordeles mellom de to formålene.

2.2 I mangel av bestemmelse om bruken har EBI gUG rett til å kreve inn inntil 50 % av betalingen som donasjon. Ved betalinger på 1.000 € og mer vil EBI gUG spørre supporteren hvordan betalingen skal brukes, om kontakt kan realiseres.

3. Innbetalinger til potten for grunninntekt

3.1 Innbetalinger til potten for grunninntekt gjøres av støttespilleren under forutsetning og instruks om at EBI gUG forvalter disse midlene, sammen med alle andre innbetalinger til potten for grunninntekt, i trust og separat fra sine øvrige eiendeler for støttespillere og forwards. dem til mottakere av ubetinget grunninntekt som donasjoner fra støttespillerne. Overføringen er anonym. EBI gUG vil verken avsløre navnene på giverne til mottakerne eller navnene på mottakerne til giverne.

3.2 Supporterne gir EBI gUG fullmakt til å velge mottakere av deres donasjoner fra søkerne. Utvelgelsen skjer foreløpig ved loddtrekning.

3.3 Supporterne gir EBI gUG fullmakt til å bestemme donasjonsbeløpet. For tiden trekkes grunninntekt på 9.600 € per mottaker, som betales i 12 månedlige avdrag på 800 € hver, ved loddtrekning.

3.4 Ved videresending av donasjonene anses betalingene som mottas først som brukt først (først inn, først ut) og fordelt likt til alle mottakere av den respektive videresendingen.

3.5 Tilhengerne gir avkall på krav om tilbakebetaling av utbetalinger som ennå ikke er overført til grunninntektspotten. Hvis EBI gUG endelig slutter å gi ubetinget grunninntekt, kan en gjenværende saldo av midlene administrert i trust, som er mindre enn beløpet til en sist innvilget grunninntekt, tildeles EBI gUG for å forfølge sine organisatoriske formål.

3.6 Bevis på riktig bruk

EBI gUG vil få forsvarlig administrasjon og bruk av midlene i grunninntektspotten revidert av revisor og vil offentliggjøre revisjonsresultatet i sin årsberetning.

4. Donasjoner

Donasjoner til EBI gUG vil utelukkende bli brukt til lovbestemte formål. På forespørsel vil giverne motta en donasjonskvittering. For donasjoner for videresending til mottakere av grunninntekt kan det ikke utstedes donasjonskvittering.

D. Vilkår for deltakelse i trekninger av ubetinget grunninntekt

1. valgbarhet

1.1 Alle personer som har fylt 16 år og er bosatt i et europeisk land på registreringstidspunktet er kvalifisert til å delta.

1.2 Alle personer som har registrert seg for premietrekningen på www.ubi4all.eu med korrekte data i form av identitetskort, har akseptert vilkårene for bruk og har gitt sitt samtykke til databehandling, vil delta i den pågående premietrekningen .

1.3 Personer som ikke har bidratt til finansiering av grunninntekten ved donasjon kan også uttrykkelig delta. Det er derfor ingen sammenheng mellom støtten og muligheten for å vinne.

1.4 Hver person kan kun delta én gang per utlodning via nettsiden.

1.5 Effektiv deltakelse i en loddtrekning gis kun dersom fullt navn (alle for- og etternavn, som på et gyldig offisielt ID-dokument eller fødselsattest), deltakernes fødselsdato og bostedsland er oppgitt fullstendig og korrekt i registreringsskjemaet.

1.6 Deltagelse i en premietrekning er ikke forbundet med kjøp av varer eller bruk av noen tjeneste.

2. Utelukkelse fra deltakelse

2.1 Personer som allerede har mottatt grunninntekt eller som allerede mottar grunninntekt i henhold til disse vilkårene på trekningsdagen er utelukket fra deltakelse.

2.2 Ved brudd på disse deltakelsesvilkårene forbeholder EBI gUG seg retten til å ekskludere personer fra deltakelse i loddtrekninger.

2.3 Dersom loddtrekningen eller deltakelsen i den er forbudt på deltakerstedet i henhold til lov eller andre forskrifter, er deltagelse fra dette stedet dessverre ikke mulig.

3. Gjennomføring av utlodningen

3.1 Datoene for loddtrekningene og antall grunninntekter som trekkes i hvert tilfelle annonseres på www.ubi4all.eu eller ved utsendelser til brukeren.

3.2 Utlodningene vil bli filmet og deretter gjort tilgjengelig online for visning. Den nøyaktige datoen for loddtrekningen vil bli annonsert på www.ubi4all.eu eller ved utsendelser til brukeren.

3.3 Premietrekningene kan også vises via livestream på en offentlig tilgjengelig kanal (f.eks. YouTube eller TV) og deretter gjøres tilgjengelig for visning på nettet.

3.4 Ved deltagelse i utlodning vil alle deltakere motta loddnummer som sendes til dem på e-post. I den offentlige utlodningen genereres et vinnertall for hver grunninntekt som skal trekkes. Deltakerne med billettnummer som tilsvarer ett av disse vinnertallene har vunnet.

3.5 Rettslig regress, f.eks. på grunn av påståtte eller faktiske feil ved gjennomføringen av loddtrekningen, er utelukket.

4. Behandler

4.1 Vinnerne vil bli varslet via e-post. Deres fornavn og bostedsland vil bli publisert på www.ubi4all.eu og andre kanaler kontrollert av UBI4ALL. Vinnerne godtar uttrykkelig denne formen for publisering.

4.2 Vinnerne er forpliktet til å bevise at informasjonen som er gitt for deltakelse (fullt navn, fødselsdato, bostedsland) er sann. Fødselsdato og e-postadresse vil ikke bli publisert.

4.3 Hvis vinnerne ikke svarer innen tre uker etter å ha mottatt melding om premien, faller deres krav på premien bort. Deltakerne er ansvarlige for at den oppgitte e-postadressen er korrekt.

4.4 Grunninntekten utbetales ved overføring til en konto i SEPA-betalingsområdet. Transaksjonskostnader eller gebyrer for overføring på annen måte vil bli trukket fra premien.

4.5 Det er ingen juridisk rett til utbetaling av ubetinget grunninntekt, og det kreves ingen melding om premien.

5. For tidlig avslutning av utlodningen

5.1 EBI gUG forbeholder seg retten til å kansellere eller avslutte en utlodning når som helst uten forvarsel. EBI gUG benytter seg av denne muligheten spesielt dersom det av tekniske årsaker (f.eks. virus i datasystemet, manipulasjon eller feil i maskin- og/eller programvare) eller av juridiske årsaker ikke kan garanteres en forsvarlig gjennomføring av loddtrekningen. Dersom en slik oppsigelse er forårsaket av en deltakers oppførsel, kan EBI gUG kreve erstatning for skaden forårsaket av denne personen.

5.2 Oppfyllelse og erstatningskrav fra deltakeren i tilfelle for tidlig avslutning av lotteriet er utelukket.

6. Premie

6.1 Vinnerne mottar en ubetinget grunninntekt, som gis i månedlige beløp for en viss tidsperiode. Antallet, beløpet og varigheten av grunninntekten som trekkes vil bli annonsert på www.ubi4all.eu eller ved utsendelser til brukeren før hver trekning.

6.2 Betaling skjer i begynnelsen av måneden. Den første måneden med betaling er den påfølgende måneden for premien, men tidligst den første måneden etter vellykket verifisering av personopplysninger.

6.3 En person kan kun vinne én gang i samme loddtrekning.

6.4 Det er ingen rett til en engangsutbetaling av gevinstbeløpet under noen omstendigheter.

7. Tilleggsbetingelser for individuelle utlodninger

Ytterligere betingelser for individuelle loddtrekninger vil bli annonsert med kunngjøringen av den respektive loddtrekningen på www.ubi4all.eu eller ved utsendelser til brukeren.

E. Sluttbestemmelser

1. Datasikring

Se www.ubi4all.eu/privacy-policy

2. XNUMX. Liability Ansvar

2.1 Kunngjøringen av vinnerne er uten garanti.

2.2 EBI gUG som arrangør er ikke ansvarlig i noen form for direkte eller indirekte skader som følge av deltakelse i loddtrekningen eller utilgjengelighet av internettserveren, med mindre disse skyldes grovt uaktsomt eller forsettlig handling som arrangøren er ansvarlig for.

3. Endring av disse betingelsene, gjeldende lov

3.1 EBI gUG forbeholder seg retten til å endre betingelsene når som helst og uten å oppgi grunn. De nye betingelsene vil bli sendt til brukeren på e-post.

3.2 De nye bruksvilkårene anses for å være avtalt dersom brukeren ikke protesterer mot deres gyldighet innen seks uker etter mottak av e-posten. Innsigelsen skal være i tekstform. EBI gUG vil informere brukeren særskilt i e-posten om muligheten for innsigelse, fristen og konsekvensene av brukerens inaktivitet. Dersom bruker motsetter seg, har hver part rett til å si opp brukeravtalen i tekstform med den oppsigelsesfristen som gjelder for ordinær oppsigelse.

3.3 Muligheten for å endre vilkårene og betingelsene i samsvar med ovennevnte bestemmelser gjelder ikke endringer som påvirker innholdet og omfanget av kjernebruken av Tjenesten til skade for brukeren, og heller ikke innføring av nye forpliktelser for brukeren som ikke tidligere var angitt i vilkårene. Dersom det skulle gjøres endringer i betingelsene i denne forbindelse, vil EBI gUG tilby videreføring av brukerforholdet under de nye betingelsene.

3.4 Kontraktsforholdet mellom EBI gUG og brukeren/deltakeren/abonnenten samt disse betingelsene er utelukkende underlagt tysk lov.


Status: 07. juli 2022